PLADUR / CARTRÓ GUIX

El Pladur és una marca, el seu nom correcte és cartró guix o PYL (placa de guix laminat, el nom genèric oficial) és un material de construcció utilitzat per a l'execució d'envans interiors i revestiments de sostres i parets. També s'instal·len mobles o baldes. Se sol utilitzar en forma de plaques, panells o taulers industrialitzats. Consisteix en una placa de guix laminat entre dues capes de cartró, pel que els seus components són generalment guix i cel·lulosa aprofitant-se de la bona resistència a la compressió del guix amb la bona resistència a la flexió que li dóna el sandvitx de cartró.

Les plaques de cartró guix es fabriquen en una amplada estandarditzada 1,20 metres i diferents longituds d' 2, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 i 3 metres. Els fabricants poden canviar la longitud de la placa a les dimensions del client per comandes prou grans. Es comercialitzen en diferents gruixos (10, 12,5, 15 i 18 mm), encara que per a grans gruixos és habitual superposar diverses plaques de petit gruix, col·locat "el bosc junts».

Els taulers de guix posseeixen un nucli tallafoc encapsulat en gruix paper, generalment paper reciclat, d'acabat natural a la cara frontal i d'un paper dur a la part posterior, la qual cosa permet maniobrar i tallar fàcilment, con cúter o navaja, facilitant així la seva instal·lació i l'aplicació immediata de qualsevol tipus de recobriment o acabat (pintura, pasta, rajola, etcètera) Les juntes (unions entre les plaques de taulers de guix) tractades correctament durant el procés d'instal·lació evita el esquerdament causat per moviments dels bastidors.

A més de les plaques de cartró guix per a ús normal, existeixen plaques modificades per a usos especials.

He llegit i accepto la Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de INSOPLAC amb la finalitat d'atendre les seves consultes i permetre-informació de caràcter publicitari o promocional relacionada, que pugui ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
Pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a les nostres adreça de correu electrònic info@insoplac.com.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per al tractament dels mateixos.
Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem també exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@insoplac.com

1- Col·locació de buit per a llum indirecta
2- Revestiment en dos nivells amb placa estàndard
3- Envà de cartró guix amb buit per a il·luminació i ventilació
4- Taulell de cartró guix amb placa pladur sense pintar
5- Taulell de cartró guix amb placa pladur amb pintura
6- Moble amb prestatge de cartró guix sense pintura
7- Moble amb prestatge de cartró guix amb pintura
8- Col·locació de balda per prestatge de cartró guix